Tratatul Maputo corupe legile pro-viață din țările africane

Sursa: PNCI, 11 iulie 2018

La 11 iulie s-au împlinit 15 ani de la adoptarea protocolului regional la Carta africană privind drepturile omului și popoarelor și privind drepturile femeilor din Africa, cunoscută sub numele de Protocolul de la Maputo. Acesta este singurul tratat din lume care include un drept de reproducere ce presupune accesul la avort în anumite circumstanțe. Tratatul regional african a intrat în vigoare la 25 noiembrie 2003.

Acest protocol de la Maputo a fost redactat cu ajutorul organizației Equality Now , care a declarat după adoptarea sa: „Pentru prima dată în dreptul internațional, se stabilește în mod explicit dreptul de reproducere al femeilor la avortul medical atunci când sarcina rezultă din viol sau incest sau când continuarea sarcinii pune în pericol sănătatea sau viața mamei”.

Articolul 14 prevede că statele părți vor lua toate măsurile necesare pentru a: „proteja drepturile reproductive ale femeilor prin autorizarea avortului medical în caz de agresiune sexuală, viol, incest și în cazul în care continuarea sarcinii pune în pericol sănătatea mentală și fizică a mamei sau viața mamei sau a fătului”.

Numai patru țări din Africa permit un acces larg la avort: Africa de Sud, Capul Verde, Tunisia și Zambia, în timp ce 10 din cele 54 de țări africane nu permit avortul din nici un motiv. 39 de țări africane au ratificat tratatul cu numeroase rezerve privind limbajul avortului, inclusiv Kenya și Uganda.

Activiștii continuă să împingă agenda avortului prin Protocolul Maputo, inclusiv Comisia Africană pentru drepturile omului și popoarelor, care supraveghează punerea în aplicare a protocolului. În Comentariul general al acestei comisii cu privire la articolul despre avort, se solicită abrogarea legilor împotriva avortului: „Statele părți ar trebui să ofere un mediu juridic și social care să conducă la exercitarea de către femei a drepturilor lor sexuale și reproductive. Aceasta implică revizuirea, dacă este necesar, a unor legi restrictive, politicile și procedurile administrative legate de planificarea familială/contracepția și avortul sigur în cazurile prevăzute în protocol, precum și integrarea dispozițiilor din instrumentul juridic menționat în dreptul intern”.

Limbajul controversat al avortului intră în conflict cu multe constituții africane și cu legile naționale împotriva avortului și corupe obiectivul tratatului de a promova participarea femeilor în politică și egalitatea lor politică și socială. Țările din Africa continuă să reziste presiunii de a legaliza distrugerea copiilor în uter, în ciuda Protocolului de la Maputo. Cultura africană și credințele religioase prețuiesc viața tuturor copiilor, născuți și nenăscuți.

About Post Author

Varia

Leave a Reply