Protecția datelor

Despre Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR)

Noul Regulament UE 2016/679  cu privire la modul de colectare și stocare al datelor personale, prevede un proces mai transparent și sigur de colectare și administrare a datelor personale furnizate online.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și de ce

Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la utilizatorii și vizitatorii site-ului, identificați, direct sau indirect. Site-ul prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, e-mail, telefon; și date tehnice, de ex., informații despre Cookie-uri.

Secţiunea “Cookie-uri” oferă detalii referitoare la informaţiile colectate utilizând cookie-uri.

Ce înseamnă prelucrarea datelor

Prelucrarea presupune efectuarea oricăror operaţiuni asupra datelor personale prin acordul activ pe care și-l dă utilizatorul/vizitatorul: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea, combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea. Datele personale nu sunt create doar prin interacțiunile utilizatorului cu site-ul. Datele cu caracter personal sunt, de asemenea, generate din procese tehnice, cum ar fi formularele de contact, comentarii, cookie-uri, analitice și înregistrări ale terților.

Media

Toate imaginile de pe acest site sunt accesibile publicului larg. Vizitatorii site-ului pot descărca și extrage orice date despre locațiile din imaginile de pe site.

Pagina conține un cookie temporar pentru a determina dacă browserul vizitatorului acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este șters la închiderea browserului.

Conținut încorporat de pe alte site-uri

Unele articole de pe acest site pot include conținut incorporat (de ex., videoclipuri, imagini, texte etc.). Acest tip de conținut se comportă ca și cum vizitatorul ar vizita și acele site-uri. Acestea din urmă, pot colecta date despre vizitator, folosesc cookie-uri, conținut incorporat de la alte terțe părți și monitorizează interacțiunea vizitatorului cu conținutul incorporat, dacă acesta are cont și se conectează la acel site.

Analize și statistici

Site-ul folosește SlimStat Analytics.

Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale vizitatorilor sunt prelucrate doar în scopurile menţionate anterior, în baza următoarelor temeiuri:

– Consimţământul valabil exprimat al persoanei în cauză dacă aceasta a acceptat în scris (de ex: în caz de marketing sau în cazul abonării la newsletter).

– În vederea executării unui contract la care persoana în cauză este parte (de ex: achiziționare de carte,  alte servicii);

– Interesul legitim al Asociației Provita Media (de ex: menţinerea unei evidenţe interne).

Destinatarii datelor personale pot fi:

– Persoane fizice interesate (de abonare la newsletter, primirea de informări din domeniul de interes);

– Furnizorii de servicii (servicii IT, contabilitate, tipografii etc).

Durata stocării

Datele personale pot fi prelucrate de Asociația Provita Media, în vederea atingerii obiectivelor mai sus-menţionate pe tot parcursul relaţiei contractuale şi după finalizarea acesteia în vederea respectării dispoziţiilor legale aplicabile.

Drepturile de care beneficiați:
În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor,  beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare;
– dreptul de acces la date;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată, în măsura în care considerați necesar.
Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice alt aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa provitamedia at provita.ro