Cine suntem

Asociația Provita Media este o organizație neguvernamentală cu misiunea de a oferi informații pe tema avortului, a copilului nenăscut, a sănătății femeii si a familiei in general și alte chestiuni din domeniul de interes provita. Ne propunem sa informam femeile cu privire la avort – ce presupune acesta si care sunt consecințele pentru mama si pentru familia întreagă. Pentru a duce la îndeplinire aceste misiuni, Asociația Provita Media deține site-ul www.provita.ro, Biblioteca Provita Media, Editura Provita Media.

Despre GDPR
Noul Regulament UE 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, GDPR) cu privire la modul de colectare și stocare al Datelor Personale, prevede un proces mai transparent și sigur de colectare și administrare a datelor personale pe care cu toții le furnizam atunci când tranzacționăm online.
Categorii de date prelucrate

Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect. Asociația Provita Media prelucrează următoarele categorii de date:

Date de identificare: nume, prenume, e-mail, telefon;

–  A se consulta secţiunea “Cookie-uri” pentru detalii referitoare la informaţiile colectate utilizând cookie-uri.

Ce înseamnă prelucrarea datelor

Prelucrarea presupune efectuarea oricăror operaţiuni asupra datelor personale: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea, combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea.

Cui aparţin datele pe care le prelucrăm

Persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate indiferent de modalitate. În această categorie pot intra: angajaţi, colaboratori, abonaţi la newsletter,  studenţi, elevi, abonaţi la bibliotecă, sponsori, clienți.

Scopul prelucrării

Scopurile pentru care Asociația Provita Media prelucrează datele cu caracter personal sunt:

– Newsletter: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea furnizării persoanelor abonate de informaţii de interes în domeniu (nu vom folosi datele pentru a vă trimite astfel de comunicări decât dacă optaţi în mod explicit pentru aceasta, având posibilitatea de a vă modifica opţiunea oricând);

– Promovare/Marketing: datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a promova diferite evenimente organizate de Asociația Provita Media sau în colaborare cu aceasta (nu vom folosi datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optaţi în mod explicit pentru o astfel de comunicare).

– Biblioteca: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea facilitării accesului la serviciile de împrumut cărţi, CD-uri, DVD-uri.

Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația Provita Media prelucrează datele tale personale în scopurile menţionate anterior, în baza următoarelor temeiuri:

– Consimţământul valabil exprimat al persoanei în cauză dacă aceasta a acceptat în scris (de ex: în caz de marketing sau în cazul abonării la newsletter).

– În vederea executării unui contract la care persoana în cauză este parte (de ex: achiziționare de carte,  alte servicii);

– Interesul legitim al Asociației Provita Media (de ex: menţinerea unei evidenţe interne).

Destinatarii datelor personale pot fi:

– Persoana fizică interesată (în primirea de newsletter, de informări din domeniul de interes provita);

– Furnizorii de servicii (servicii de IT, contabilitate, tipografii etc).

Durata stocării

Datele personale pot fi prelucrate de Asociația Provita Media, în vederea atingerii obiectivelor mai sus-menţionate pe tot parcursul relaţiei contractuale şi după finalizarea acesteia în vederea respectării dispoziţiilor legale aplicabile în această materie.

Drepturile de care beneficiați:
În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor,  beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare;
– dreptul de acces la date;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată, în măsura în care considerați necesar.
Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice alt aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa provitamedia at provita.ro