Protecția datelor

Cine suntem

Site-ul https://provita.ro aparține Asociației Provita Media, organizație neguvernamentală, cu adresa în str. Leonida nr. 27, Sector 2, București.

Despre Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR)
Noul Regulament UE 2016/679  cu privire la modul de colectare și stocare al datelor personale, prevede un proces mai transparent și sigur de colectare și administrare a datelor personale furnizate online.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și de ce

Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect. Site-ul prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, e-mail, telefon; și date tehnice, cum de ex., informații despre Cookie-uri.

–  A se consulta secţiunea “Cookie-uri” pentru detalii referitoare la informaţiile colectate utilizând cookie-uri.

Ce înseamnă prelucrarea datelor

Prelucrarea presupune efectuarea oricăror operaţiuni asupra datelor personale prin acordul activ pe care și-l dă utilizatorul: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea, combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea.

Cui aparţin datele pe care le prelucrăm

Datele prelucrate aparțin persoanelor fizice cu care intrăm în contact, prin intermediul site-ului sau în virtutea relațiilor contractuale etc: angajaţi, colaboratori, abonaţi la newsletter,  studenţi, elevi, abonaţi la bibliotecă, sponsori, clienți, care iau legătura cu noi prin e-mail sau vizitează site-ul.

Scopul prelucrării

– Abonarea la Newsletter: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea furnizării persoanelor abonate de informaţii de interes în domeniu (nu folosim datele pentru a trimite comunicări decât dacă se optează în mod explicit pentru aceasta, cu posibilitatea ca opţiunea să se poată modifica oricând);

– Promovare/Marketing: datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a promova diferite evenimente organizate de Asociația Provita Media sau în colaborare cu aceasta (nu vom folosi datele pentru a trimite comunicări de marketing decât dacă se optează în mod explicit pentru asta).

– Comunicare: Vizitatorii nu pot face comentarii la textele pe care le publicăm; ne pot contacta doar prin e-mail.

Media

Toate imaginile de pe acest site sunt accesibile publicului larg. Vizitatorii site-ului nostru pot descărca și extrage orice date despre locurile din imaginile de pe site.

Conținut încorporat de pe alte site-uri

Unele articole de pe acest site pot include conținut incorporat (de ex., video, imagini, texte etc.). Acest tip de conținut se comportă ca și cum vizitatorul ar vizita și acele site-uri. Acestea din urmă, pot colecta date despre vizitator, folosesc cookie-uri, conținut incorporat de la alte terțe părți și monitorizează interacțiunea vizitatorului cu conținutul incorporat, dacă acesta are cont și se loghează pe acel site.

Analize și statistici

Site-ul folosește SlimStat Analytics.

Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale vizitatorilor sunt prelucrate doar în scopurile menţionate anterior, în baza următoarelor temeiuri:

– Consimţământul valabil exprimat al persoanei în cauză dacă aceasta a acceptat în scris (de ex: în caz de marketing sau în cazul abonării la newsletter).

– În vederea executării unui contract la care persoana în cauză este parte (de ex: achiziționare de carte,  alte servicii);

– Interesul legitim al Asociației Provita Media (de ex: menţinerea unei evidenţe interne).

Destinatarii datelor personale pot fi:

– Persoane fizice interesate (de abonare la newsletter, primirea de informări din domeniul de interes);

– Furnizorii de servicii (servicii IT, contabilitate, tipografii etc).

Durata stocării

Datele personale pot fi prelucrate de Asociația Provita Media, în vederea atingerii obiectivelor mai sus-menţionate pe tot parcursul relaţiei contractuale şi după finalizarea acesteia în vederea respectării dispoziţiilor legale aplicabile.

Drepturile de care beneficiați:
În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor,  beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare;
– dreptul de acces la date;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată, în măsura în care considerați necesar.
Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice alt aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa provitamedia at provita.ro