Grup de lucru al ONU atacă valorile pro-viață

Sursa: PNCI, 25 iunie 2018
Grupul de lucru privind discriminarea împotriva femeilor în drept și în practică, înființat de Consiliul pentru Drepturile Omului în 2011, a publicat ultimul său raport, în care atacă ceea ce numește o „alianță a ideologiilor politice conservatoare și a fundamentalismelor religioase”, acuzând că această alianță ar fi responsabilă pentru „recul fără precedent” și „regres” în domeniul drepturilor femeilor „adesea în numele culturii, religiei și tradițiilor și amenință progresul câștigat din greu în realizarea egalității femeilor”.

Raportul critică eforturile pro-life împotriva avortului și afirmă: „În acest context al fundamentalismelor în creștere și al ofensivei împotriva drepturilor femeilor, acest tip de  discurs privind drepturile sexuale și reproductive ale femeilor are loc la nivel internațional. Prea multe femei sunt lipsite de sănătatea și drepturile lor sexuale și reproductive.

Dreptul unei femei sau al unei fete de a lua decizii autonome cu privire la propriul corp și la funcțiile sale reproductive se află chiar în centrul dreptului său fundamental la egalitate și intimitate, implicând probleme intime de integritate fizică și psihologică și este o condiție prealabilă pentru bucuria alte drepturi.

Grupul de lucru, alcătuit din indivizi neafiliați și neplătiți, își afirmă în continuare opinia că dreptul la viață începe la naștere și îl interpretează ca fiind un fapt acceptat, nu ficțiunea că este: «În discursul actual, necesitatea de a pune drepturile femeilor în centrul considerentelor de politică referitoare la întreruperea sarcinii este amenințată de retorica și puterea politică din spatele argumentului că există un echilibru simetric între drepturile a două entități: femeia și fătul. Totuși, nu există o astfel de contestație în dreptul internațional al omului. A fost bine stabilit în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 și susținut în Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice că drepturile omului acordate în temeiul drepturilor internaționale ale omului legea se acordă celor care s-au născut».

Grupul de lucru invită statele membre ale ONU să: «Asigure respectarea drepturilor femeilor de a lua decizii cu privire la propriul lor organism și de a beneficia de o educație sexuală cuprinzătoare, pentru a se bucura de dreptul lor la sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv accesul sigur, la încetarea sarcinii».

Grupul de lucru critică aspru cultura, religia și suveranitatea și folosirea acestora în timpul negocierilor la ONU: „Organismele internaționale pentru drepturile omului și entitățile Națiunilor Unite trebuie să se ferească de reacția actuală, pentru a se asigura că nu va fi compromis cadrul juridic al drepturilor omului. Comunitatea pentru drepturile omului ar trebui să depună toate eforturile pentru a bloca orice poziție din spațiile internaționale ale drepturilor omului care acceptă norme patriarhale și discriminatorii, folosirea în mod eronat a culturii, religiei și suveranității statului, ca justificări false. Drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale ce nu pot fi subordonate considerentelor culturale, religioase sau politice”.

În concluziile sale, Grupul de Lucru a anunțat că va consolida „cooperarea și alianțele cu organismele internaționale și regionale pentru drepturile omului, colaborând mai strâns cu organizațiile regionale și locale și continuând eforturile de îmbunătățire a implicării tuturor părților interesate”. Mai mult, citiți aici.

About Post Author

Varia

Leave a Reply